Czy dotyczy cię problem zaburzenia osobowości? Test psychologiczny pomoże ci to sprawdzić!

Szacuje się, że nawet 20% ludzkiej populacji może cierpieć na zaburzenia osobowości. Test psychologiczny może ci pomóc określić jakim typem osobowości jesteś. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są najczęściej występujące zaburzenia i jak można je leczyć. Poznasz też popularny test osobowości.
beata
zaburzenia osobowości test

W przypadku podejrzenia zaburzenia osobowości test pomoże ci ustalić, czy rzeczywiście ono występuje. Diagnozę wystawia specjalista z zakresu zdrowia psychicznego, ale zanim się do niego udasz, możesz wykonać darmowy test on-line. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są typy i jak wyglądają testy zaburzeń osobowości.

Sprawdź swoją osobowość! Psychologiczny test osobowości

Zaburzenia osobowości mają różne przyczyny i objawy. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 wyróżniamy następujące zaburzenia osobowości:

 • paranoiczną – cechuje ją chorobliwa zazdrość, skrytość i przesadna podejrzliwość, zwłaszcza w stosunku do swojego partnera;
 • dyssocjalną – takie osoby odrzucają wszelkie normy społeczne, prawa i zasady zachowania. Często dopuszczają się czynów przestępczych, są agresywne i przejawiają chłód emocjonalny;
 • borderline – chorzy bywają bardzo drażliwi i impulsywni. Szybko i nagle przechodzą ze skrajności w skrajność. Mają predyspozycje do tego, by zatracać się w nałogach;
 • unikającą – objawia się niską samooceną i głębokim lękiem przed odrzuceniem. To prowadzi do izolowania się od innych;
 • zależną – to silne uzależnienie od innych osób, brak samodzielności i niechęć do samodzielnego podejmowania nawet bardzo osobistych decyzji;
 • histrioniczną – charakteryzuje się chęcią bycia w centrum uwagi i opowiadaniem w tym celu nieprawdziwych historii;
 • schizoidalną – tacy ludzie unikają innych, nie mają potrzeby utrzymywania kontaktów towarzyskich. Uciekają w swój własny świat i wykazują zachowania aspołeczne.
 • anankastyczną – to zaburzenie cechuje się przesadnym uporządkowaniem, perfekcjonizmem, zdystansowaniem i brakiem spontaniczności.
Przeczytaj  Narcystyczne zaburzenie osobowości – czym jest osobowość narcystyczna? Jak rozpoznać narcyza? Przyczyny narcyzmu

Problemy z osobowością można podzielić na trzy rodzaje nieprawidłowych zachowań: ekscentryczne, emocjonalne i lękowe. Taki podział wprowadziło Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne DSM-5. Wśród ogólnych kryteriów zaburzeń osobowości można wymienić trudności w kontrolowaniu emocji i reakcji, zachowania odbiegające od normy oraz dyskomfort psychiczny. Aby określić typ zaburzenia, stosuje się testy osobowości.

Zaburzenia osobowości – test osobowości borderline

Osobowość borderline (po angielsku borderline personality disorder) jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń, dlatego przedstawiamy test, który pomaga określić, czy ten problem dotyczy również ciebie. Pozwala on ustalić występowanie cech osobowości typowych dla tego schorzenia. Jeśli większość twoich odpowiedzi jest twierdzących, powinieneś udać się do specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego, aby wystawił diagnozę i określił, czy rzeczywiście cierpisz na to zaburzenie.

 1. Czy cierpisz z powodu chronicznego poczucia pustki?
 2. Czy panicznie boisz się porzucenia przez bliską osobę?
 3. Czy idealizujesz innych, a potem uważasz, że te same osoby cię w jakiś sposób krzywdzą?
 4. Czy masz tendencje do zachowań autodestrukcyjnych, takich jak nadużywanie substancji psychoaktywnych, objadanie się, niebezpieczne zachowania seksualne lub nieostrożna jazda samochodem?
 5. Czy twoje relacje z bliskimi są bardzo burzliwe?
 6. Czy twoje emocje zmieniają się nagle i szybko?
 7. Czy twoje związki są niestabilne?
 8. Czy próbowałeś kiedyś popełnić samobójstwo lub groziłeś, że to zrobisz?
 9. Czy masz problemy z kontrolowaniem swojej złości?
 10. Czy odczuwasz czasem wrażanie, że tracisz kontakt z rzeczywistością?
 11. Czy często zmieniają się twoje zainteresowania i wartości?

Trzeba zaznaczyć, że zaburzenie osobowości charakteryzuje się trwałym wzorcem zachowań. Osoba, która się z nim zmaga, nie jest w stanie sama sobie pomóc. Potrzebuje pomocy terapeutycznej, aby właściwie funkcjonować w społeczeństwie.

Darmowe testy on-line służą do tego, aby lepiej poznać siebie. Istnieją jednak testy, które są wykorzystywane przez psychologów i psychiatrów. Jednym z nich jest test MMPI.

Przeczytaj  Patologiczny kłamca, czyli mitoman. Czym jest mitomania? Czy istnieje pomoc dla osób z tym zaburzeniem?

Czym jest test osobowości MMPI? Poznaj najbardziej popularny test psychologiczny

MMPI (po angielsku Minnesota Multiphasic Personality Inventory) to jeden z najbardziej popularnych psychologicznych testów. Jest wykorzystywany do diagnozy psychiki, aby ocenić możliwość podjęcia przez pacjenta ryzykownej pracy, a także u osób podejrzanych o poważne przestępstwa. Osoba badana ma za zadanie odpowiedzieć na kilkaset pytań, dlatego jego wykonanie trwa dosyć długo. Na pytania udziela się odpowiedzi „prawda”, „fałsz” lub „nie wiem”. Test MMPI ocenia przejawy nieprawidłowego funkcjonowania ludzkiej psychiki w różnych obszarach życia. To bardzo skomplikowane narzędzie diagnostyczne. Do uzyskania miarodajnego wyniku stosuje się skale kontrolne. Wynik analizuje się z wykorzystaniem skali kłamstwa, lęku, problemów rodzinnych oraz nastawień obronnych.

Badanie osobowości – test online, a wizyta u psychologa. Czy diagnoza psychologiczna jest niezbędna, aby określić objawy zaburzenia osobowości?

Trzeba pamiętać, że darmowe testy osobowości on-line to tylko proste narzędzie, które może wskazać, czy istnieje ryzyko występowania zaburzeń psychicznych. Jednak w żadnym razie nie zastępują one profesjonalnej diagnostyki i konsultacji ze specjalistą. Sam test nie jest narzędziem diagnostycznym, chociaż terapeuci również się posługują badaniami testowymi, aby sporządzić opinię psychologiczną. Potrzeba wiedzy i odpowiednich kwalifikacji, aby właściwie interpretować wyniki i ocenić zdrowie psychiczne danej osoby.

Czy w takim razie warto w ogóle poświęcać czas na robienie takich testów i wypełnianie kwestionariuszy? Z całą pewnością tak. Dają one wiedzę na temat aspektów własnej osobowości, dzięki czemu możesz lepiej poznać siebie. Poza tym lepiej zrozumiesz mechanizmy swoich działań – skąd się one biorą oraz jak na ciebie wpływają. Poznasz swoje słabe i mocne strony.

Leczenie zaburzenia osobowości pacjenta w ośrodku psychoterapii – jak może pomóc terapia?

Osoba z dysfunkcją nie radzi sobie w społeczeństwie, ma problemy z utrzymywaniem relacji z innymi i nie czuje się szczęśliwa. Do tego mogą jej jeszcze towarzyszyć zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne. Nieleczone zaburzenia osobowości, m.in. zaburzenia osobowości typu borderline, mogą prowadzić nawet do samobójstwa.

Przeczytaj  Zaburzenia osobowości – osobowość paranoiczna. Czy psychoterapia może uwolnić paranoika od zbytniej podejrzliwości i lęku?

Podstawą leczenia jest w tym wypadku psychoterapia. Pozwala ona lepiej zrozumieć siebie i swoje motywacje oraz przyczyny zaburzenia. Umożliwia zmianę mechanizmów zachowań i złagodzenie przerysowanych cech osobowości. Aby terapia była skuteczna, relacja z terapeutą powinna opierać się na szczerości i zaufaniu. Leki farmakologiczne nie rozwiązują problemu. Stosuje się je tylko wtedy, gdy pojawiają się epizody obniżonego samopoczucia psychicznego.

Powiązane:

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły