Jak pomóc osobie zastraszonej – ofierze przemocy psychicznej?

Jak pomóc osobie zastraszonej lub ofierze przemocy fizycznej? To bardzo trudna sytuacja, a często niełatwo ją rozpoznać. Znaczna część przemocy domowej dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Powodami do niepokoju mogą być widoczne siniaki lub stłumione krzyki.
beata
jak pomóc osobie zastraszonej

Przemoc to rodzaj intencjonalnego zachowania, podczas którego dochodzi do naruszenia nietykalności fizycznej lub intymności drugiej osoby, a także wpływania na jej proces myślowy. Jest to termin, który obejmuje zdecydowanie więcej niż chociażby bicie lub wyzwiska. W rodzinie lub innych bliskich kontaktach może dochodzić też do znęcania, co jest procesem bardziej długotrwałym niż pojedynczy akt. Ofiara może wówczas odczuwać lęk, bezsilność, bezradność i niesprawiedliwość. Jak pomóc osobie zastraszonej w taki sposób przez partnera lub kogoś w rodzinie?

Jak pomóc osobie zastraszonej lub gdy podejrzewasz przemoc fizyczną?

Przemoc nie zawsze jest widoczna i łatwo rozpoznawalna. Często zdarza się, że sama ofiara kryje sprawcę lub racjonalizuje jego zachowania. Tego typu zachowanie dobrze rozwija się, gdy napotyka brak reakcji i konsekwencji ze strony otoczenia. Jak pomóc osobie zastraszonej, którą słabo znasz i nie masz pewności co do faktycznej sytuacji? W takim przypadku polecamy następujące działania:

  • porozmawiaj ze skrzywdzoną osobą, aby potwierdzić swoje domysły. W bezpośredniej interakcji łatwiej wyłapać wszelkie niepokojące zachowania;
  • zaoferuj swoje wsparcie, pomoc lub wezwanie policji;
  • możesz też spróbować porozmawiać ze sprawcą, choć zdecydowanie wymaga to więcej odwagi;
  • jeśli chcesz pozostać anonimowym, możesz zadzwonić na Infolinię Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tzw. Niebieska Linia. Opisz swoje podejrzenia i poproś o przekazanie informacji adekwatnym służbom.

Jak zachowywać się, gdy jesteś świadkiem sytuacji przemocy wobec kogoś znajomego?

Zastanawiasz się, jak pomóc osobie doznającej przemocy w swoim bliższym otoczeniu? W takiej sytuacji możesz zrobić więcej:

  • reaguj na obserwowaną przemoc domową – pokazuj, że nie będziesz tolerować wyzwisk ani przemocy fizycznej, gdy odbywa się w twoim towarzystwie;
  • rozmawiaj zarówno z osobą krzywdzoną, jak i sprawcą, podkreślając, że takie zachowanie jest karanym przestępstwem. Gdy ofiara ma wsparcie, może zadziałać to zniechęcająco na sprawcę przemocy, podważając jego autorytet i pewność siebie;
  • bezwzględnie powstrzymaj się od osądzających komentarzy wobec pokrzywdzonego – prawdopodobnie wpłynie to jeszcze bardziej negatywnie na jego sytuację oraz poczucie sprawczości i własnej wartości;
  • zachęcaj do skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej – Niebieskiej Linii, Specjalistycznego Ośrodku Wsparcia, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym lub Pomocy Postpenitencjarnej.
Przeczytaj  Jak pomóc dziecku z autyzmem? Rozwój dziecka ze spektrum autyzmu

Jak pomóc osobie po traumie, która wstydzi się swojej sytuacji i nie potrafi podjąć działań, aby się z niej wydostać? Jeżeli jesteś w stanie, udziel jej pomocy finansowej, zaoferuj nocleg lub pójdź z nią do Ośrodka Pomocy Społecznej czy urzędu. Jeśli chce zadzwonić na policję, lecz nie jest w stanie – zrób to za nią i zostań jej świadkiem w sądzie.

Jak pomóc dziecku, które jest ofiarą przemocy w rodzinie?

Jak pomóc dziecku bitemu w domu? Przemoc wobec dzieci jest niestety dość często spotykanym zjawiskiem, ponieważ sprawcy upatrują sobie słabsze ofiary. Jest to sytuacja, której nie należy ignorować – winnemu grozi za to nawet do 5 lat więzienia. Dziecko nie jest w stanie samodzielnie się przeciwstawić, a często nawet rozmawiać o domowych awanturach. Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia, twoim obowiązkiem jest pomoc. Interweniuj, konfrontuj rodzica, oferuj pomoc lub skontaktuj się z właściwymi służbami.

Wiesz już, jak pomóc osobie zastraszonej i osobom dotkniętym przemocą domową. Nie jest to proste i nie ma na jednej prawidłowej reakcji na tego typu sytuacje. Jeśli jednak podejrzewasz jakiekolwiek zachowanie tego typu w rodzinie, u znajomych czy sąsiadów – nigdy nie pozostawaj obojętny i natychmiast reaguj. Może okazać się, że jesteś jedyną osobą, która jest w stanie podjąć takie działanie i zadbać o zdrowie ofiary.

Powiązane:

    None Found
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły